Monthly Archives: Tháng Tư 2018

Kosy Bắc Giang giải quyết cơn hạn hán đất nền thành phố

admin 30/04/2018

Khu đô thị Kosy Bắc Giang được xây dựng khi nguồn cung thị trường bất động sản của tỉnh Bắc Giang nói chung và thành phố Bắc Giang nói riêng còn rất hạn chế trong khi đó nhu cầu thực sự về nhà ở của người dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Các địa phương trong tỉnh và các vùng phụ cận rất cao. Theo số…

Read More